Portal finansowany przez społeczność Logo Patronite

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne o Operatorze i pozyskiwaniu informacji
 1. Operatorem Serwisu MC2 Media Sp.  z o.o. ul. Dyrekcyjna 10/3 40-013, Katowice.
 2. Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. „ciasteczek”), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkowników Serwisu, także poprzez stosowne skonfigurowanie przeglądarki internetowej,
 2. poprzez dobrowolne wprowadzanie informacji przez Użytkowników Serwisu w formularzach dostępnych na witrynach internetowych,
 3. poprzez gromadzenie danych (logów) z serwera przedsiębiorstwa zajmującego się hostingiem, na którego serwerach znajduje się strona internetowa prowadzona przez Operatora.
 4. Pliki cookies, zasady i sposób ich wykorzystywania
 1. Serwis korzysta z plików cookies („ciasteczek”).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz optymalizację ich wydajności,
 2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, a także zapamiętania preferencji Użytkownika w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu,
 3. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu w ogóle,
 4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, z której usług korzysta Operator.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika za pomocą odpowiedniej opcji w oprogramowaniu.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe, jak również inne oprogramowanie umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies z poziomu oprogramowania, w zależności od preferencji Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies mogą być również zamieszczane i wykorzystywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu także przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów w ramach dopuszczonych przez ustawienia oprogramowania Użytkownika Serwisu dotyczące plików cookies.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/
 7. Informacje w formularzach oraz sposób ich wykorzystywania
 1. Serwis zbiera i przechowuje informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika (na przykład w formularzach) w trakcie korzystania z Serwisu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu bądź formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w określonym zakresie, wynikającym z charakteru zgłoszenia zawartego w formularzu, współpracuje.
 6. Ochrona danych osobowych
 1. W przypadku podania w formularzu informacji stanowiących dane osobowe, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisów stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest MC2 Media Sp.  z o.o. ul. Dyrekcyjna 10/3 40-013 Katowice.
 3. Korzystanie z Serwisu może wymagać podawania przez Użytkownika danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 6. Administrator może prowadzić operacje przetwarzania następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu kontaktowego.
 1. Serwis zbiera dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Dane podane w formularzach znajdujących się w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim jest to niezbędne w zakresie:
 1. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków z nich wynikających.
 3. Użytkownik posiada prawo do:
 1. dostępu do treści danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Informacje pozyskiwane przez serwer (logi serwera)
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają rejestracji i przechowywaniu przez serwery obsługujące witryny należące do Operatora. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane przez operatora hostingu jedynie dla celów administrowania serwerem oraz poprawy jakości świadczonych usług.
 3. Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym
 1. Dane Użytkowników podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych przez obowiązujące w chwili udostępnienia danych przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Dane umożliwiające identyfikację Użytkownika są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Zmiana zakresu wykorzystywania plików cookies oraz cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. W większości przeglądarek internetowych możliwe jest nadto inne (np. warunkowe) ustalenie sposobu wykorzystywania plików cookies.
 3. W zależności od stopnia zablokowania plików cookies, możliwe jest wadliwe działanie niektórych składników witryn Serwisu prowadzonego przez Operatora. Ograniczenie powyższe może dotyczyć w szczególności procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, zapamiętania preferencji użytkownika, co może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Informacja dotycząca plików cookies:

Strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki internetowej w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowania strony i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić zasady przechowywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.